Post Block Grid – Style 1

क्लिओपॅट्रा / नीला वाटवे / मेनका / फेब्रुवारी १९८०

घरी आल्या आल्या विशूनं चपला कोपर्‍यात फेकल्या न् झटकन् खुर्चीत बसला. मघापासून उजवी टाच दुखते आहे. काय बोचलंय कुणास ठाऊक? इतक्यात मंजू आतून आली. ‘‘काय झालं? किती येतंय रक्त.’’ हळुवारपणे त्याचा पाय…