Post Block Grid – Style 6

समानतेच्या वाटेवरची आशादायी ‘प्रेरणा’

‘आवर दादा सावर रं, जिवाला तिच्या जाण रं, वस्तू नाही ती मोल तिचं जाण रं,…