Now Reading
शृंगार-बळी / राजन रानडे / मेनका/ मार्च १९८७

शृंगार-बळी / राजन रानडे / मेनका/ मार्च १९८७

Menaka Prakashan

चंद्रदत्त करंबेळकरहे माझं नाव नाही. माझं ते नाव असावं, असं मला चुकूनसुद्धा कधी वाटणार नाही. उलट, माझं ते नाव कधीच नसावं, यासाठी मी ईश्वराची करुणा भाकतो.

माझं नाव आहेअजितआणि माझ्या बायकोचं नाव आहेअर्चना’. अजित आणि अर्चना! नावंसुद्धा कशीमेड फॉर इच अदरवाटतात नाही! पण तसं वाटण्यावाचून दुसरा इलाज तरी काय आहे म्हणा! आता आमचं आडनाव, सॉरी! अशा आडवाटेला आम्ही जात नाही. म्हणजे आम्हाला आमचं आडनाव ठाऊक नाही. चातुर्वर्ण्याचा निषेध करावा, अशा कोणत्या सामाजिक उद्देशानं आम्ही आडनाव सोडलं आहे, अशातला भाग नाही. आम्हाला आमचं आडनाव ठाऊक नाही, याचा अर्थ आम्हाला आडनावच नाही. का नाही तेचंद्रदत्त करंबेळकरालाच ठाऊक. आम्हाला एवढंच ठाऊक आहे, की या चंद्रदत्त करंबेळकरामुळे आम्हाला आडनाव नाही.

करंबेळकरामुळेअसं मी म्हणतो आहे. ध्यानात घ्या नीट. ‘करंबेळकरांमुळेअसं मी म्हटलेलं नाही आणि मुळीच म्हणणार नाही. या माणसाविषयी बहुवचनी-बहुमानार्थी वगैरे बोलण्याची आपली मुळीच इच्छा नाही. खरं म्हणजे त्याच्याविषयी काहीच बोलण्याची आपली इच्छा नाही, पण गंमत अशी आहे, की तुमचा आत्ता एवढा वेळ जो मी घेतो आहे, तो त्याच्याविषयी बरंच काही सांगण्यासाठी!

सशुल्क कथा

रसिक वाचकांसाठी सहर्ष सादर करत आहोत मेनका, माहेर आणि जत्राच्या १९६० पासूनच्या अंकांतील दर्जेदार, वाचनीय कथांचा अनमोल खजिना. या खजिन्यातील जी कथा वाचावीशी वाटते, तेवढीच कथा विकत घेण्याची सोय (पे पर स्टोरी) मराठीत प्रथमच उपलब्ध करून देत आहोत. कथा वाचण्यासाठी Add to Cart वर क्लिक करून साईटच्या वरील बाजूस उजव्या कोपऱ्यातील कार्ट आयकॉनवर जावे. Checkout वर क्लिक करून ऑनलाईन पेमेंट करा कथेचा मनमुराद आनंद घ्या!

© 2019 Menakaprakashan. All Rights Reserved.
Website Designed & Developed by Lets Webify

Scroll To Top
error: सूचना:सर्व हक्क कॉपीराईट कायद्यांतर्गत सुरक्षित.