Now Reading
प्रेमभंग / चंद्रकांत पै / मेनका / जून १९७३

प्रेमभंग / चंद्रकांत पै / मेनका / जून १९७३

Menaka Prakashan
आपण काही सांगितलं, तरी लोक समजायचं ते समजतात. नाहीतरी माणूस हल्ली इतकं खोटं बोलायला लागलाय, की खरं सांगितलं, तरी ऐकणारा त्याच्या उलटच ऐकतो. म्हणून मी ठरवलंय, की खरं तेच सांगायचं. शैलाविषयी कुणीही मला विचारलं म्हणजे मी सरळ सांगतो, ‘माझा प्रेमभंग झालाय!’ खरंच शैलानं मला अव्हेरलं. पण तसं न सांगता, ‘ती वाईट आहे. माझं तिचं पटणार नाही म्हणून मी हल्ली तिच्याकडे जात नाही’, असं जर कुणाला सांगितलं असतं, तर लोक म्हणाले असते, ‘शैलानं याला डावललं हं!’ आता लोकांना वाटतं, वाटतं काय, माझ्या तोंडावरसुद्धा काहीजण म्हणतात, ‘पोरी फिरवायला हव्यात यांना, पण लग्न करायला नको.’ एकवेळ असं म्हटलेलं परवडलं, पण एका पोरीकडून प्रेमभंग झाला असं लोकांनी म्हणू नये, असं मला वाटतं, म्हणून मी आपणहूनच आपला सांगतो, ‘माझा प्रेमभंग झालाय.’

सशुल्क कथा

रसिक वाचकांसाठी सहर्ष सादर करत आहोत मेनका, माहेर आणि जत्राच्या १९६० पासूनच्या अंकांतील दर्जेदार, वाचनीय कथांचा अनमोल खजिना. या खजिन्यातील जी कथा वाचावीशी वाटते, तेवढीच कथा विकत घेण्याची सोय (पे पर स्टोरी) मराठीत प्रथमच उपलब्ध करून देत आहोत. कथा वाचण्यासाठी Add to Cart वर क्लिक करून साईटच्या वरील बाजूस उजव्या कोपऱ्यातील कार्ट आयकॉनवर जावे. Checkout वर क्लिक करून ऑनलाईन पेमेंट करा व कथेचा मनमुराद आनंद घ्या!

© 2019 Menakaprakashan. All Rights Reserved.
Website Designed & Developed by Lets Webify

Scroll To Top
error: सूचना:सर्व हक्क कॉपीराईट कायद्यांतर्गत सुरक्षित.