Now Reading
काफ लव्ह / शशिकांत कोनकर / मेनका / जून १९८६

काफ लव्ह / शशिकांत कोनकर / मेनका / जून १९८६

Menaka Prakashan

उषाला तो दिसला आणि ती दचकली. कावरीबावरी झाली. घाबरलीसुद्धा. बाजारातून ती रमतगमत चालली होती. तिच्या बोटाला धरून बंटी चालत होता.

तिला वाटलं, त्यानं बघितलं नसावं. पण गर्दीतून वाट काढत तो झपाझप पावलं टाकत तिच्याच दिशेनं येत होता. क्षणभर तिची आणि त्याची दृष्टादृष्ट झाली. तिनं बंटीला खेचलं. त्याला चुकवण्यासाठी रस्ता क्रॉस केला आणि टॅक्सीज कार्सच्या रांगांमधून ती पलीकडच्या फुटपाथवर गेली. तिथून एका उडप्याच्या हॉटेलात शिरली.

‘‘मम्मा! मम्मा! काय झालं मम्मा?’’ बंटी विचारत होता, पण तिचं लक्ष समोरच्या फुटपाथवर होतं. तो कुठे दिसतोय का हे ती न्याहाळून बारकाईनं बघत होती. फुटपाथवर तरी तो तिला रेंगाळताना दिसला नाही. तिला थोडं हायसं वाटलं.

‘‘मम्मी, तुला तहान लागली होती का?’’ बंटी विचारत होता.

‘‘हो रे राजा.’’

‘‘मग आपण थम्सअप मागवूया. घ्यायचं का?’’

‘‘घेऊया.’’

तिनं दोन थम्सअप मागवले. अजूनही तिचा घसा कोरडा पडला होता. सावकाशपणे तिनं तो संपवला. बंटी अजूनही पीत होता, पण तिनं त्याला घाई केली नाही. बंटीनं बाटली रिकामी केल्यावर तिनं रस्त्यावर बघितलं. आजूबाजूला बघितलं. तो नाही अशी खात्री करून घेत ती हळूच उठली. काऊंटरवर पैसे देऊन ती पायऱ्या उतरणार तोच तो तिच्यासमोर आला आणि म्हणाला, ‘‘हाय उषा! इथेच उभा आहे मी तुझी वाट पाहत.’’

तो लतकोडग्यासारखा हसला.

सशुल्क कथा

रसिक वाचकांसाठी सहर्ष सादर करत आहोत मेनका, माहेर आणि जत्राच्या १९६० पासूनच्या अंकांतील दर्जेदार, वाचनीय कथांचा अनमोल खजिना. या खजिन्यातील जी कथा वाचावीशी वाटते, तेवढीच कथा विकत घेण्याची सोय (पे पर स्टोरी) मराठीत प्रथमच उपलब्ध करून देत आहोत. कथा वाचण्यासाठी Add to Cart वर क्लिक करून साईटच्या वरील बाजूस उजव्या कोपऱ्यातील कार्ट आयकॉनवर जावे. Checkout वर क्लिक करून ऑनलाईन पेमेंट करा कथेचा मनमुराद आनंद घ्या!

© 2019 Menakaprakashan. All Rights Reserved.
Website Designed & Developed by Lets Webify

Scroll To Top
error: सूचना:सर्व हक्क कॉपीराईट कायद्यांतर्गत सुरक्षित.