Now Reading
ऋणानुबंध / सौ. मधू दातार / मेनका / मे १९९८

ऋणानुबंध / सौ. मधू दातार / मेनका / मे १९९८

Menaka Prakashan

‘‘सद्या, अरे तू उन्हात उभा का? बस इथे.’’ सदाशिवनं किंचित वैतागून तात्यांकडे नजर टाकली. तात्या वाड्याच्या मागील दारी असलेल्या त्या पिंपळाच्या पाराखाली बसले होते. बाजूला ठेवलेल्या कापडी पिशवीतून त्यांनी लहानसा पंचा बाहेर काढला आणि कपाळावरचा, मानेवरचा घाम पुसून काढला. पण हे सर्व करताना त्यांची नजर कामतांच्या वाड्याच्या मागच्या दरवाजावर खिळलेली होती. तो लाकडी दरवाजा बंद नव्हता, नुसताच लोटलेला होता. अपेक्षेनं भरलेले तात्यांचे डोळे ज्या पद्धतीनं त्या दारावर खिळलेले होते ते सदाशिवला बघवेना. मघापासून उभं राहून त्याच्या पायाला रग लागली होती. एका पायानं दुसर्याे पायाला घासत तो निक्षून म्हणाला, ‘‘नको. मी उभाच राहतो.’’

त्याच्या आवाजातल्या वैतागाकडे तात्यांचं लक्ष नसावं. पंचाची घडी करता करता ते म्हणाले, ‘‘हे बघ सद्या, आबाजी दिसले की पहिल्यांदा पाया पडायचं.’’

‘‘होय तात्या.’’

‘‘विचारलेल्या प्रश्नां ची नीट उत्तरं द्यायची. जास्त बोलायचं काम नाही. काय?’’

‘‘होय तात्या.’’

नाहीतरी दुसरं काही बोलायची सोयच नव्हती. सदाशिवला एव्हाना तात्यांच्या त्या एकसारख्या होणार्याद सूचना ऐकून ऐकून त्या बघितलेल्या आबाजी कामतांचा मनात जरा रागच आला होता. खूपच आवडनिवड असलेले असे एकंदर दिसत होते ते! असली माणसं सर्वसाधारणपणे घमेंडखोर असतात, हा त्याचा अनुभव होता अन् त्याला कुठल्याही प्रकारची घमेंड कधीच सहन व्हायची नाही.

सशुल्क कथा

रसिक वाचकांसाठी सहर्ष सादर करत आहोत मेनका, माहेर आणि जत्राच्या १९६० पासूनच्या अंकांतील दर्जेदार, वाचनीय कथांचा अनमोल खजिना. या खजिन्यातील जी कथा वाचावीशी वाटते, तेवढीच कथा विकत घेण्याची सोय (पे पर स्टोरी) मराठीत प्रथमच उपलब्ध करून देत आहोत. कथा वाचण्यासाठी Add to Cart वर क्लिक करून साईटच्या वरील बाजूस उजव्या कोपऱ्यातील कार्ट आयकॉनवर जावे. Checkout वर क्लिक करून ऑनलाईन पेमेंट करा कथेचा मनमुराद आनंद घ्या!

© 2019 Menakaprakashan. All Rights Reserved.
Website Designed & Developed by Lets Webify

Scroll To Top
error: सूचना:सर्व हक्क कॉपीराईट कायद्यांतर्गत सुरक्षित.